Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei

27/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 18
Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei a proiectului documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase”. Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase”. Proiectul documentului normativ-tehnic ,,Regulamentul Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase” este propus spre elaborare şi aprobare în conformitate cu prevederile Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”...
27/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 20
Ministerul Economiei anunță inițierea modificării Regulamentelor generale de metrologie legală RGML 12:2013 ”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale. Organizarea și modul de efectuare” și RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” În scopul înlăturării neconformităților depistate de experți în cadrul evaluării la nivel de omologi în scopul semnării EA BLA de către Centrul național de Acreditare (MOLDAC) și luând în considerație faptul că Autoritatea Centrală de Metrologie – Ministerul Economiei este responsabil de...
26/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 20
Anun ț referitor la ini ț ierea elaborării deciziei a proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase ( în continuare – proiectul HG) . Proiectul HG este elaborat în vederea...
13/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 44
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. În temeiul art.3 1 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 20 16, precum și în scopul capitalizării Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” prin majorarea capitalului social al întreprinderii Ministerul Economiei a inițiat elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Recomandările părților interesate, cu...
13/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 49
Anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind scutirea unor agenți economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2016 Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind scutirea unor agenție economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2016. În temeiul Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.146-XIII din 16 iunie...
10/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 31
Anunțul privind inițierea elaborării a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul, nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de...
10/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 34
Anunțul privind inițierea elaborării a proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr.427 din 07.06.2001 privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 427 din 07.06.2001 privind importul şi comercializarea unor mărfuri de uz personal folosite. Elaborarea proiectului se realizează în vederea...
10/04/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 42
Ministerul Economiei anunță inițierea modificării Regulamentului general de metrologie legală RGML 26:2012 ”Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje de verificare metrologică” În scopul aducerii în concordanță a documentului normativ menționat mai sus cu prevederile Legii metrologiei nr.19 din 04.03.2016 și luînd în considerație faptul că Autoritatea Centrală de Metrologie este responsabilă de elaborarea și aprobarea documentelor normative din domeniul metrologiei, Direcția dezvoltarea infrastructurii calității a inițiat modificarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 26:2012 ”Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje de verificare...
30/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 45
Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță despre inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii și proiectului hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii de Guvern nr.77 din 25.01.2013 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat “Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor . Proiectele nominalizate sunt elaborate în scopul alinierii activităților de acreditare, desfășurate de către Centrul...
28/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 47
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.81 din 17.02.2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii nr.93-XVI din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în vederea identificării gradului de implementare a acesteia, a determinării faptului dacă obiectivele legii au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecințe neprevăzute sau negative, precum şi...

Pagini

Pagini