Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei

24/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 11
Anunțuri privind inițierea elaborării deciziei a proiectului de Hot ărâre de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hot ărâre de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Elaborarea proiectului de Hotărâre a fost realizat în vederea armonizării cadrului normativ la prevederile legilor nou adoptate. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 187 din 22...
24/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 12
Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de modificări și completări a Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea ”Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal” nr. 1042 din 13.09.2016 În conformitate cu prevederile Legii nr. 181 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, autoritățile publice care eliberează acte permisive se află în proces de revizuire și optimizare a oportunității actelor permisive pe...
24/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 20
Anunț privind inițierea elaborării deciziei privind anularea standardelor GOST aplicabile în domeniul echipamentelor sub presiune şi asupra aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decisional, Ministerul Economiei anunţă iniţierea elaborării proiectului ordinului anulării standardelor GOST aplicabile în domeniul echipamentelor sub presiune şi asupra aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană s-a angajat să implementeze standardele europene într-o manieră progresivă, având în vedere obiectivul...
22/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 30
Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor. Elaborarea proiectului de Lege este realizată în vederea armonizării legislaţiei Republicii Moldova care reglementează domeniul protecţiei consumatorilor cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene, fiind parte a unui proces mai extins de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în cadrul implementării angajamentelor Republicii Moldova asumate...
02/03/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 55
În conformitate cu art. 4, al. (1), litera h) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, Guvernul stabileşte cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibil necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili. De asemenea, în corespundere cu art. 23, al. (2) al prezentei legi producătorii de energie electrică care exploatează centralele electrice pe bază de combustibili fosili sunt obligaţi să menţină rezerve de combustibil la nivel suficient pentru a asigura securitatea aprovizionării cu...
03/02/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 271
Potrivit Art.XII alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.181 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.265-276/577 din 19.08.2016), autoritățile publice care eliberează acte permisive, inclusiv licențe, urmau să desfășoare, în termen de maximum 5 luni, procesul de revizuire și optimizare a oportunității actelor permisive pe care le eliberează. Conform indicației Guvernului nr.31-14-16-976 din 13.09.2016, autoritățile publice care eliberează acte permisive, inclusiv licențe,...
24/01/2017 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 78
Comunicat de presă Ministerul Economiei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind echipamente sub presiune transportabile. Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Economiei anunță referitor la inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind echipamente sub presiune transportabile. Necesitatea elaborării proiectului derivă din prevederile Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin...
16/08/2016 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 698
Potrivit prevederilor Art.XII din Legea nr.181 din 22.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, autoritățile administrației publice centrale care eliberează acte permisive și licențe au inițiat un amplu proces de revizuire a oportunității actelor permisive și licențelor în cauză, a conformării acestor acte cu principiile de reglementare a activității de întreprinzător, eficientizării și simplificării procesului de solicitare și eliberare a acestor acte. În acest context, solicităm respectuos expunerea procedurilor și...
02/03/2016 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 624
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 59 din 4 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în anul 2016”, Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de monitorizare a Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrial a obiectelor industrial periculoase. Scopul inițierii procesului de monitorizare este identificarea gradului de executare şi de inaplicabilitate a prevederilor Legii date, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul...
22/02/2016 | Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziei | 575
Întru respectarea prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Economiei anunţă referitor la iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale. Elaborarea proiectului derivă din necesitatea prevenirii avariilor, catastrofelor cu caracter tehnogen și a incidentelor, ce pot apărea în sistemele de alimentare cu gaze combustibile naturale, inclusiv la utilizarea buteliilor de uz casnic. Prezentele cerințe minime de securitate se aplică pentru conducte...

Pagini

Pagini