Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RIA 02.11.2016

Agenda RIA 02.11.2016

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

02.11.2016                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, elaborată de Ministerul Finanțelor.

 

          2. Examinarea proiectului Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

            /Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 7 septembrie curent, procesul-verbal nr.22./

 

            4. Examinarea repetată a Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (referitor la Legea drumurilor) și proiectul de lege propriu-zis, elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

         

          5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                      Vitalie IURCU

 

 

 Materiale necesare