AGENDA RIA 10.07.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

10.07.2019                                                      ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

2.Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului de reglementare pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice și a proiectului Metodologiei propriu-zis,  elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

              

4. Examinarea la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor, elaborat Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 3 iulie curent, procesul-verbal nr.13/

 

5.Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea, elaborat de Agenția Relații Funciare și Cadastru.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial  pozitiv în ședința GL din 20.03.2019, procesul-verbal nr.6/.

 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

7. Examinarea, în mod repetat, a proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 și a Analizei impactului de reglementare îmbunătățită, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 19 iunie curent, procesul-verbal nr.12/

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                                      Vladislav CAMINSCHI

 

Materiale necesare