Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RIA 16.11.2016

Agenda RIA 16.11.2016

 

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

16.11.2016                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

2. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare asupra proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 și proiectul de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății.

 

 /Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 20.05.2015, procesul-verbal nr.9; Proiectul de hotărîre a Guvernului propriu-zis a fost avizat pozitiv în ședința GL din 29.07.2015, procesul-verbal nr.14/

 

3. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare asupra proiectului de hotărîrea Guvernului „Cu privire la completarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011”și proiectul de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății.

 

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 25.06.2014, procesul-verbal nr.17; Proiectul de hotărîre a Guvernului propriu-zis a fost avizat pozitiv în ședința GL din 23.09.2015, procesul-verbal nr.18/

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege cu privire la medicamentele de uz veterinar și proiectul de lege propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

5. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului “Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, elaborat de Ministerul Economiei.

 

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 13.04.2015, procesul-verbal nr.8/

 

 

 Președintele Grupului de lucru                                      Vitalie IURCU 

 

Materiale necesare