AGENDA RIA 18.09.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activității de întreprinzător

 

18    septembrie 2019                                                         ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare efectuată pe marginea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

2. Examinarea repetată a proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul  Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr.241/2007, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

 

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                      Vladislav CAMINSCHI

 

Materiale necesare