Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RIA 30.11.2016

Agenda RIA 30.11.2016

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

30.11.2016                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul Ordinului de modificare a Ordinului Serviciului Vamal nr.445-O din 17.102014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate și a proiectului de Ordin propriu-zis, elaborate de Serviciul Vamal.

 

2. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor și a proiectului Regulamentului propriu-zis, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea repetată a proiectului de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe şi legume proaspete și AIR modificat, elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 18.06.2014, procesul-verbal nr.16;

Proiectul de lege propriu-zis a fost restituit în ședința GL din 02.09.2015, procesul-verbal nr.16/

 

          4. Examinarea repetată a proiectului de lege cu privire la medicamentele de uz veterinar, elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 16.11.2016, procesul-verbal nr.27/

 

            5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011, elaborată de Ministerul Mediului.

 

            6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu referire la instituirea autorității administrative Agenția Navală a Republicii Moldova), elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

 

            7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”, elaborat de Ministerul Economiei.

 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                              Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare

Agenda suplimentar

Materiale suplimentar