Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agentia pentru Eficienta Energetica

Agenţia pentru Eficienta Energetica (AEE) are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate.

 

De altfel, AEE în procesul de realizare a misiunii sale, este responsabilă de asigurarea şi sprijinirea realizării obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora.