Anunț: Agenția Servicii Publice este numită autoritatea responsabilă pentru autorizarea circulației mărfurilor strategice (cu dubla destinație)

Urmare a modificărilor operate în Legea nr. 160 din 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, prin Legea nr. 140 din 27.07.2018, Agenţia Servicii Publice a preluat competenţele Ministerului Economiei şi Infrastructurii în partea ce ţine de eliberarea autorizaţiilor pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice.

Prin urmare, începând cu 01.02.2019, Agenţia Servicii Publice va asigura recepţionarea cererilor de eliberare a  autorizaţiilor pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice (cu dublă destinaţie) şi a actelor conexe la adresa:

mun. Chişinău, str. Puşkin, 47, et. 3, Secţia autorizare şi certificare (tel. 022 207872).