ANUNȚ selectare companii pentru dezvoltarea capacităților de export pe piețele UE

Apel pentru selectarea a 75 Companii Moldovenești în dezvoltarea capacităților de export pe piețele UE

 

Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova“ în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii lansează un apel pentru selectarea a 75 de companii private (viabile la export) care vor beneficia de suport și ghidaj pentru a-și spori nivelul de performanţă (evaluarea potențialului de export al companiei; formularea unui business plan și a unei strategii de business; consultanță privind cerințele preliminare ale produselor pentru a intra pe piața europeană; evaluarea piețelor potențiale folosind date statistice și indicii de performanță; suport pentru companii în vederea stabilirii prețurilor și dezvoltarea unui plan de export, procedurile vamale pentru export, dificultăți legate de certificarea ISO, barierele tarifare și non-tarifare EU-DCFTA; consultanță pentru companii referitor la probleme legate de disputele de negociere în mediul international și orice alt tip de suport prevăzut în termenii de referință ai proiectului).

Din septembrie 2015, UE și-a deschis aproape complet piața pentru importurile fără tarife din Moldova. Aceasta înseamnă deschiderea de noi oportunități competitive pentru economia Moldovei.

Companiile care exportă deja, dar ar dori să-și extindă activitatea sau au întâmpinat o serie de blocaje care le-au făcut activitatea mai complicată decât se credea inițial sau companii care au potențialul și dorință și au produse care merită exportate, dar nu sunt siguri cum să procedeze , pot beneficia de un pachet de servicii de consultanță.

Solicitanții potențiali pot găsi anunțul care conține regulile pentru aplicare (ce se oferă, cine poate aplica și cum) și formularul de solicitare la adresa web: https://mei.gov.md/ro/content/anunt-selectare-companii-pentru-dezvoltarea-capacitatilor-de-export-pe-pietele-ue-0

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 31 ianuarie 2019.

 

 

Call for application announcement

 

The project „Support to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in the Republic of Moldova” in cooperation with the Ministry of Economy and Infrastructure launches a Call for Applications with the aim to support up to 75 selected (export-viable) private companies to increase their overall performance (evaluation of the export potential of the company; formulation of a business plan and a business strategy; consultancy concerning the preliminary requirements of the products in order to enter the european market; evaluation of the potential markets usind the statistics data and performance indicators; support for companies concering pricing and development of an export plan, customs procedures for export, issues linked with the ISO certification, tarrif and non-tarrif barriers EU-DCFTA; consultancy for companies concerning the negotiation disputes in the international environment and any other type of support forseen by the project’ s terms of refference).

Since September 2015, the EU has almost completely opened its market for tariff-free imports from Moldova. This means the opening of new competitive opportunities for the Moldovan economy.

The companies that are already exporting, but would like to expand their activity or met a series of bottlenecks that made their activity harder than initially thought or companies that have the potential & willingness and have products that are worth exporting but are not sure how to proceed, can benefit from a package of consulting services.

The potential applicants can find the announcement, containing the rules for the Call (what is offered, who can apply and how) and the application form at web address: https://mei.gov.md/ro/content/anunt-selectare-companii-pentru-dezvoltarea-capacitatilor-de-export-pe-pietele-ue-0

The deadline for the submission of applications is 31th january 2018.

 

Announcement _Ro

Application Form  ROM

 

Announcement _Ru

Application Form  Ru

 

Announcement _Eng

Application Form  Eng