Anuntul privind desfășurarea etapei republicane a Concursului „Cel mai bun antreprenor al anului 2019 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

ANUNȚ

privind desfășurarea etapei republicane a Concursului

„Cel mai bun antreprenor al anului 2019 din sectorul

întreprinderilor mici și mijlocii”

 

      Prin prezenta, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 250/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, în scopul susținerii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii și încurajarea antreprenorilor activi, Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță desfășurarea etapei republicane a Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” pentru rezultatele anului 2019.

      Concursul are un caracter deschis. Potrivit regulamentului pentru desfășurarea Concursului sunt stabilite următoarele nominalizări:

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera producție;
 2. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera prestării servicii;
 4. Cel mai bun antreprenor-exportator;
 5. Cel mai bun antreprenor-inovator;
 6. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;
 7. Cel mai tânăr antreprenor;
 8. Cel mai bun antreprenor-femeie;
 9. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic ,,verde’’;
 10. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță.

Condițiile de participare la etapa republicană a Concursului sunt:

 • În calitate de participanți la Concursul republican sunt învingătorii Concursului local „Cel mai bun antreprenor al anului 2019 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”, ce au ocupat locurile I și II;
 • La Concurs participă agenții economici, înregistrați în Republica Moldova, ce sunt subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • La momentul aplicării la Concurs, agentul economic trebuie să aibă onorate, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților şi amenzilor, aferente anului de concurs;
 • Față de agentul economic să nu fie intentat procesul de insolvabilitate;
 • Față de agentul economic să nu fie intentate procese penale sau asemenea procese să fie în stadiu de examinare;
 • Față de agentul economic să nu existe demersuri ale organelor de drept şi de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;
 • Față de agentul economic să nu existe reclamații din partea Inspectoratului de Stat al Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii.

 

Dosarul de participare a agentului economic la Concurs, va fi însoțit de:

 1. cererea depusă de solicitant pentru participare la Concurs;
 2. informația exhaustivă privind activitatea desfășurată de solicitant;
 3. informația aferentă indicatorilor privind desfășurarea activității economico-financiare a solicitantului, conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 250/2005.

      Cererile de participare la etapa republicană a Concursului, pot fi depuse începând cu data de 21 septembrie 2020.

      Agenții economici interesați să participe la etapa republicană a Concursului, urmează să prezinte dosarele completate, la sediul Consiliul Raional al localității ce o reprezintă, pentru a fi ulterior transmise la adresa electronică a Secretariatului Comisiei republicane de concurs.

      Data limită de depunere a cererilor de participare la etapa republicană a Concursului, este 12 octombrie 2020, ora 17:00.

      Informații suplimentare: Secretariatului Comisiei republicane de concurs, persoana de contact: A. Vacarciuc, tel, (022) 25-06-46, anastasia.vacarciuc@mei.gov.md.