Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Au fost aprobate modalitățile de efectuare a controlului metrologic legal a mijloacelor de măsurare
12/13/2017 - 18:00

13 decembrie, Chișinău – În ședința de Guvern de astăzi a fost aprobată completarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, proiect elaborat  de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

Întru respectarea activității de întreprinzător, prin asigurarea previzibilității şi transparenței, au fost realizate ajustări necesare, prin includerea în Lista oficială a modului de efectuare a aprobării de model a mijloacelor de măsurare și modul de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

 

Modalitatea de reprezentare grafică, procedurile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor aprobării de model, a marcajelor de verificare metrologică, inclusiv a marcajelor de verificare iniţială CE, se stabilesc de Guvern.

 

Astfel, agenții economici care au ca obiect de activitate mijloace de măsurare și măsurări din domeniile de interes public, vor beneficia de reducerea cheltuielilor suportate, prin stabilirea unor mecanisme uniforme, transparente și previzibile de exercitare a controlul metrologic legal a mijloacelor de măsurare utilizate, la introducerea pe piață şi/sau darea în folosință a acestora precum și pentru cele aflate în exploatare.

 

Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public, aflate în exploatare la persoane fizice sau juridice, indiferent de modalitatea de introducere pe piață, se supun în mod obligatoriu controlului metrologic legal inclusiv prin verificarea metrologică periodică și după reparare.

 

Conform art. 13 al Legii metrologiei nr. 19/2016, la introducerea pe piață şi/sau darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, cu excepția mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată specificate în anexa nr.3 la Legea nr.235 din 2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității, controlul metrologic legal se exercită inclusiv prin aprobarea de model, verificarea metrologică inițială, verificarea inițială CE.

 

De asemenea, în art. 13 al Legii metrologiei nr.19/2016 este expres stabilit că prezenţa pe un mijloc de măsurare a marcajului de verificare iniţială CE corespunzător, demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate (aprobarea de model CE, verificarea iniţială CE) şi, în consecinţă, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate, atunci când mijlocul de măsurare este introdus pe piață sau dat în folosință în Republica Moldova. Verificarea iniţială CE este valabilă din momentul acordării ei până la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare iniţială CE. 

 

Adoptarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal va contribui la racordarea cadrului normativ din domeniul metrologiei cu prevederile Uniunii Europene precum și respectarea principiilor de bază de reglementare a activității de întreprinzător asigurând creșterea competitivității produselor fabricate de producătorii autohtoni.

 

 

 

modelul_costului