Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

BERD a aprobat o nouă Strategie de țară 2017-2020 pentru Republica Moldova
11/30/2017 - 13:36

30 noiembrie, Chișinău - Consiliul de administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie pentru Moldova, care va ghida investițiile și activitatea politică a băncii în țară în următorii cinci ani.

 

Revizuirea sectorului bancar se înscrie în lista priorităților. Strategia 2017-2022 stabilește următoarele priorități:

 

Restructurarea sectorului bancar: BERD de comun cu de Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și alți parteneri-cheie, va continua eforturile de reabilitare a sectorului bancar. Aceasta va continua să acorde băncilor partenere din Moldova împrumuturi pentru a pune la dispoziția întreprinderilor din Moldova fonduri. De asemenea, BERD va colabora cu investitori strategici pentru a restabili transparența și guvernanța corporativă în acest sector.

 

Îmbunătățirea securității energetice: BERD va finanța proiecte care promovează o mai mare interconectivitate internă și transfrontalieră în sectorul energetic. Acesta va sprijini dezvoltarea infrastructurii pentru o piață angro de energie electrică și va finanța oportunități în sectorul energiilor regenerabile. Banca va desfășura, de asemenea, un dialog politic cuprinzător privind reformele din sectorul energetic.

 

Sprijinirea firmelor private: BERD va continua să acorde împrumuturi companiilor moldovenești, inclusiv în cadrul facilității de extindere profundă și cuprinzătoare, pentru a le ajuta să concureze pe piața UE. Acesta va finanța în mod direct societățile cu modele de afaceri viabile, inclusiv investitorii străini orientați spre export care operează în zonele economice libere. BERD va ajuta cele mai bune întreprinderi mici și mijlocii din Moldova să crească și să exploreze noi piețe. Acesta va continua să colaboreze cu guvernul pentru a îmbunătăți climatul de afaceri al Republicii Moldova, inclusiv prin sprijinul acordat Secretariatului Consiliului Economic al Primului Ministru.

 

Promovarea comercializării utilităților publice și îmbunătățirea infrastructurii: BERD va continua să susțină dezvoltarea infrastructurii, inclusiv modernizarea drumurilor și a căilor ferate. Acesta va colabora cu autoritățile privind reforma tarifelor, achizițiile publice, practicile durabile, transparența, guvernanța și schemele publice-private. BERD va promova eficiența energetică în sectoarele public și rezidențial prin investiții directe și prin intermediul instituțiilor financiare partenere.

 

Dimitri Gvindadze, șeful biroului BERD din Chișinău, a declarat: "Noua strategie oferă un nou impuls angajamentului nostru în Moldova. Combinând investițiile financiare cu implicarea în politică, BERD este perfect poziționată pentru a avea un impact real în Moldova. Accentul nostru este pus pe crearea unui sector financiar solid, transparent și modern, care să funcționeze pentru oamenii și companiile din Moldova ".

  

BERD este principalul investitor în Moldova. Până în prezent, Banca a investit peste 1 miliard de euro în diverse sectoare: infrastructură, energie, bancar, industrie, comerț și agricultură.

 

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395267936162&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout

modelul_costului