Titlu

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică
01/30/2019 - 10:23

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică.

 

„Proiectul hotărârii a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 30, alin. (8) din Legea cu privire la eficiența energetică (în redacție nouă), care dispune reorganizarea Agenției pentru Eficiență Energetică prin fuziune (absorbție) cu Fondul pentru Eficiență Energetică, revizuirea cadrului instituțional de implementare a politicilor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, și de consolidare a capacităților autorității de implementare a politicilor”, a declarat ministrul Chiril Gaburici.

 

În proiectul Regulamentului este stabilit misiunea, domeniile de activitate, atribuțiile, drepturile, organizarea activității Agenției pentru Eficiență Energetică, instrumentele financiare, managementul proiectelor, precum și structura organizatorică a acesteia.

 

Misiunea Agenției pentru Eficiență Energetică este de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării şi promovării proiectelor în domeniul eficienței energetice şi al energiei din surse regenerabile. Astfel, Agenția urmează să îndeplinească nu numai atribuțiile clasice, specifice autorității administrative, ce țin de gestionarea domeniului eficienței energetice şi al energiei din surse regenerabile, dar va avea şi rolul de a dezvolta şi pune în aplicare mecanisme de finanțare a proiectelor în domeniile respective.