Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Cel puțin 250 de antreprenori vor fi finanțați nerambursabil din cadrul Programului ”START pentru TINERI”
10/10/2018 - 15:39

Guvernul a aprobat astăzi Programului ”START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”, care va susține proiectele investiționale noi pentru tinerii antreprenori. Ministrul Economie și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că cel puțin 250 de afaceri dezvoltate de antreprenori, inclusiv 10% dezvoltate de tineri defavorizați, vor fi finanțați nerambursabil din cadrul Programului ”START pentru TINERI”.

 

”Ne dorim să integrăm tinerii antreprenori în circuitul economic național, prin facilitarea lansării și dezvoltării аfасеrilог sustenabile. Suportul financiar nerambursabil va fi oferit pentru 250 de antreprenori în două forme: ”Business Voucher” pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță, în mărime de până la 10 mii de lei, și prin finanțarea proiectului investițional, care va reprezenta circa 80% din suma investiției necesare, în mărime de circa 180 mii de lei. Totodată, întreprinderea beneficiară va veni cu o contribuție financiară proprie de minim 20% din suma proiectului investițional. Acest proiect va crea circa 400 locuri de muncă”, a specificat Chiril Gaburici.

 

Finanțarea va fi oferită în două tranșe: I tranșă – 70% din suma finanțării nerambursabile se va acorda după ce beneficiarul va investi ori va avansa procurarea de echipament din contribuția proprie de 20%, conform proiectului investițional. Iar II tranșă – 30% din suma finanțării nerambursabile va fi transferată beneficiarului timp de 10 zile lucrătoare după prezentarea documentelor confirmate privind finalizarea investiției din prima tranșă conform planului investițional.

 

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în câteva categorii eligibile. În special, echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de  măsură, control şi reglare, tehnică de calcul, cu excepția tehnicii agricole, subvenționată din contul Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, administrat de către Agenția de Intervenție şi Plăti pentru Agricultură.  De asemenea, pentru materii prime și materiale necesare inițierii procesului de producție, în mărime de maxim 5% din suma finanțării nerambursabile. Procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea, dar nu mai mult de 10% din valoarea finanțării nerambursabile oferite.

 

Totodată, vor fi finanțate obiectele de proprietate industrială – invenții, soiuri de plante, mărci, desene și  modele  industriale,  indicații  geografice,  denumiri  de  origine  și  specialități tradiționale garantate; francize, etichetare ecologică, licențe și software, precum și pentru obținerea certificatelor de calitate sau a altor acte permisive.

 

Programul ”START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” a fost elaborat de Ministerul Economiei si Infrastructurii în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Îпtrерriпdеrilоr Mici și Mijlocii și va fi implementat de ODIMM, în  coordonare cu MEI, din contul resurselor bugetare. Sursele financiare necesare pentru implementarea programului, estimate în mărime de 60 milioane de lei, au fost planificate în CBTM pentru anii 2018-2020.

modelul_costului