Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Centrul Tehnic pentru Securitate Industriala si Certificare

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare (CT SIC) are misiunea de a efectua expertiza securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase, diagnostica şi verifica tehnic utilajele, certifică produsele cu grad sporit de pericol, efectuiaza încercări de laborator precum şi acorda asistenţa metodica agenţilor economici. 

 

CTSIC are urmnatoarele functii de baza:

 

  • efectuarea expertizei şi evaluarea securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase; 
  • evaluarea posibilităţilor organizatorice şi tehnice ale unităţii economice pentru efectuarea activităţilor la obiectele industriale periculoase;
  • diagnosticarea (controlul nedistructiv) şi verificarea tehnică a utilajelor;
  • certificarea produselor cu grad sporit de pericol;
  • acordarea asistenţei metodice; 
  • reciclarea şi certificarea personalului în domeniul securităţii industriale;
  • efectuarea încercărilor de laborator a materialelor şi reactivelor;
  • asigurarea agenţilor economici cu documente normativ tehnice în domeniul securităţii industriale.

 

  

Contacte:

 

Adresa: str. S.Lazo, 48, MD 2004, mun. Chişinău

Telefon: (+373 22) 208-151

Fax: (+373 22) 208-166

E-mail: agentia@mdl.net