Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Chiril Gaburici: Noua lege cu privire la condominiu va eficientiza exploatarea şi întreținerea fondului locativ pe întreg teritoriul țării
11/08/2018 - 15:19

Executivul a aprobat astăzi proiectul de lege cu privire la condominiu. „Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de lege constau în faptul că actuala lege, scopul căreia este reglementarea relațiilor în sectorul locativ, în special a relațiilor de proprietate în cadrul condominiului, s-a dovedit a fi depășită în timp și ineficientă din mai multe puncte de vedere, inclusiv din cauza că este aplicabilă doar în cadrul blocurilor locative și în raport cu proprietarii de apartamente, dar nu și în raport cu alți proprietari de încăperi izolate din cadrul clădirilor multietajate. Noua lege cu privire la condominiu va crea un mediu economico-social mai eficient şi mai adecvat de exploatare şi întreținere a fondului locativ pe întreg teritoriul țării”, a declarat ministrul Economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici în cadrul Ședinței Guvernului.

 

Chiril Gaburici a menționat că, înregistrarea de stat obligatorie a dreptului de proprietate comună pe cote-părți asupra bunurilor comune din condominiu, instituirea obligatorie a Fondului de reparație și dezvoltare din condominiu, precum și contribuția financiară obligatorie a proprietarilor de unități la constituirea acestuia, gestionarea transparentă a mijloacelor Fondului, dar și a altor resurse financiare ale asociației – vor motiva interesul proprietarilor de unități de a administra cât mai eficient proprietățile, inclusiv spațiile comune din condominiu.

 

Punerea în aplicare a noii Legi cu privire la condominiu va avea, de asemenea, un impact asupra confortului în apartamente. Odată cu înregistrarea de stat a condominiului, a asociației de coproprietari în condominiu, a dreptului de proprietate comună asupra spațiilor comune, aplicarea unei administrări eficiente a mijloacelor financiare ale Fondului de reparatei şi dezvoltare şi impunerea plăților obligatorii la constituirea acestui Fond, resursele financiare vor fi mai accesibile pentru a fi utilizate la îmbunătățirea izolării termice şi fonice a construcției, precum şi la instalarea echipamentelor moderne de control a alimentării cu căldură şi menținerea temperaturii interioare adecvate.

 

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost avizat de către instituțiile de resort, inclusiv de către experții angajați de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a fost definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor parvenite.

 

Imagini: 
modelul_costului