Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Chiril Gaburici, președintele CNCNC, insistă asupra măsurilor de combatere a fenomenului plății „salariului în plic” și a „muncii la negru”
05/25/2018 - 16:02

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, insistă asupra întreprinderii acțiunilor și măsurilor de combatere a fenomenului plății „salariului în plic” și a „muncii la negru”. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC).

 

„Trebuie să întreprindem măsuri concrete pentru a combate fenomenul „salariului în plic” și a „muncii la negru”, perfecționarea cadrului legal și calcularea corectă a coeficientului salariului oficial, pentru ca cetățeanul să poată beneficia de salarii și pensii asigurate. De asemenea, în acest scop trebuie promovate și mediatizate modificările legislative, organizate campanii de sensibilizare a angajatorilor în vederea respectării legislației și asigurării dreptului echitabil la muncă. La fel, trebuie efectuate controale interne pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Toate aceste acțiuni vor contribui la combaterea economiei tenebre și a muncii informale”, a accentuat Chiril Gaburici, președintele CNCNC.

 

Reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii, Ministerului Finanțelor, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au prezentat, în ședința de astăzi a comisiei CNCNC, rapoartele cu privire la măsurile întreprinse în vederea diminuării fenomenului de ocupare informală a forței de muncă şi fenomenului „salariului în plic”. Raportorii au menționat că, combaterea acestor fenomene va spori esențial acumulările la bugetul de stat, bugetul аsigurăгilоr sociale de stat și bugetul fоndurilоr obligatorii de asistență medicală. De asemenea, s-a propus elaborarea unei Strategii nаțiоnаle de combatere а fenomenului „muncii la negru” și de асhitаrе а „salariilor în plic”, precum și necesitatea creării unui consiliu guvernamental de prevenire a acestor fenomene.

 

Secretarul general al Ministerului Finanțelor a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat în elaborarea proiectelor și materialelor necesare pentru contracararea fenomenului plății „salariului în plic” și promovarea măsurilor de combatere a economiei informale, pentru ca agenții economici și contribuabilii să respecte și să se conformeze legislației în domeniu. De asemenea, s-a menționat că au fost întreprinse măsuri pentru mоdifiсаrеа și îmbunătățirea politicii fiscale, reducerea utilizării plății în numerar și încurajarea folosirii terminalelor, precum și reducerea poverii impozitului pe salariu.

 

În cadrul ședinței a fost examinat și proiectul cu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări şi modelul Actului de recepționare a lucrării. De asemenea, a fost examinat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la planurile de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialității şi domenii generale de studii, în instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017-2018.

Imagini: 
modelul_costului