Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Chiril Gaburici: Republica Moldova face un pas important pentru îmbunătățirea cooperării regionale, integrării economice și creșterii fluxurilor comerciale cu Statele EFTA
05/15/2018 - 14:26

„Reuniunea primului Comitet mixt este un pas important pentru Republica Moldova, pentru îmbunătățirea cooperării regionale, integrării economice și creșterii fluxurilor comerciale cu Statele EFTA, este o platformă de discuții asupra subiectelor din diferite domenii de interes prioritar, dar și o oportunitatea de a negocia și de a semna un Acord de Liber Schimb între țările noastre în viitorul apropiat”. Afirmația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul reuniunii primului Comitet mixt dintre Republica Moldova și Statele Membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (Elveția, Liechtenstein, Islanda și Norvegia).

 

Chiril Gaburici a menționat că sunt toate premisele juridice necesare pentru aprofundarea și dezvoltarea relațiilor comerciale și economice reciproc avantajoaseîntre Republica Moldova și Statele EFTA. În context, ministrul a făcut referire la Declarația, recent semnată, privind cooperarea economică în domeniul comerțului, vama, barierele tehnice în calea comerțului, drepturile de proprietate intelectuală, piețele de achiziții publice și concurența, precum și îmbunătățirea condițiilor de cooperare în sectorul privat. „Acordul de Liber Schimb cu EFTA va constitui o platformă pentru intensificarea comerțuluiși o abordare eficientă pentru integrarea în economia globală,  pentru consolidarea cooperării comerciale cu alte țări, precum și o contribuție importantă la sistemul comercial din cadrul Organizația Mondială a Comerțului”, a mai adăugat ministrul Economiei și Infrastructurii.

 

În cadrul reuniunii, părțile au discutat posibilele domenii de cooperare, prevăzute în Declarație, în special în vederea consolidării comerțului și a investițiilor între statele EFTA și Moldova, dar și oportunitățile inițierii discuțiilor pe marginea negocierii unui Acord de Liber Schimb. În context, ministrul Gaburici a menționat că încheierea acordurilor de liber schimb cu diferite țări este o prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

 

Totodată, Chiril Gaburici a vorbit despre reformele realizate în scopul creării unui climat de afaceri competitiv și atractiv pentru investitorii străini. „Guvernul de la Chișinău își concentrează eforturile pentru promovarea reformelor structurale eficiente, care contribuie la crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor. Țara noastră oferă diferite oportunități pentru investitorii străini, în special prin acordarea facilităților fiscale agenților economici care activează în cadrul parcurilor industriale, zonelor economice libere, parcului IT „Tekwill”, cum ar fi taxa unică de 7%, procedura simplificată de raportare – companiile prezintă un singur raport”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii.

 

La reuniunea Comitetului mixt, organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, au participat reprezentanți din domeniul comerțului, mediului de afaceri și structurilor guvernamentale din Republica Moldova, Elveția, Liechtenstein, Islanda și Norvegia. Reuniunea are drept scop efectuarea unui schimb de informații dintre țara noastră și EFTA, precum și analiza acțiunile întreprinse în urma semnării Declarației Comune de Cooperare dintre Republica Moldova și Statele EFTA.

 

Imagini: 
modelul_costului