COSME

 

Programul COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se derulează în perioada 2014–2020 și care dispune de un buget planificat în valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să ofere fonduri de până la 25 de miliarde EUR. 

 

La 29 septembrie 2014 Republica Moldova a devenit prima țară membră a Parteneriatului Estic ce a aderat la COSME.

 

Participarea la COSME oferă Moldovei acces la diferite proiecte, cum ar fi Reţeaua Europeană a Întreprinderilor (Enterprise Europe Network) și reprezintă un nou pas în procesul de cooperare economică dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Programul va oferi asistență Moldovei pentru a dezvolta și spori competitivitatea sectorului ÎMM-urilor, astfel contribuind și la  implementarea cu succes a Acordului de Asociere, cuprinzând și Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător Moldova - UE.

 

 

APELURI DE PROIECTE DISPONIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI COSME

 

 

COSME apel de propuneri:

 

 

Scheme de suport pentru antreprenorii migranţi

 

Obiectivul apelului este de a sprijini crearea rețelelor de organizații care promovează antreprenoriatul în rândul migranţilor. Proiectul va fi axat pe învățarea reciprocă, schimbul de experiență și bune practici, exploatarea sinergiilor și crearea unor colaborări 

 

Bugetul proiectului este de maxim 375 000 EURO.

 

Criterii de Eligibilitate

Solicitanții trebuie să fie entități juridice care formează un consorțiu din minimum 5 entităţi localizate pentru teritoriul a cel puţin 3 ţări participante la Programul COSME. Aplicații trebuie să activeze în domeniul integrării economice și sociale a migranților, domeniul suportului antreprenorial pentru migranți sau să presteze servicii de suport pentru antreprenori şi viitori antreprenori.

Sunt eligibile pentru apel:

- Autoritățile publice și administrațiile publice (la nivel național, regional sau local);

- Camera de Comerț și Industrie și organisme similare;

- asociații de întreprinderi și rețele de suport a afacerilor;

- organizațiile de sprijin pentru afaceri și incubatoare;

- ONG-uri, organizații non-profit, asociații și fundații care lucrează cu migranți;

- entităților publice și private specializate în domeniul educației și formării.

 

Data limită de aplicare: 20 decembrie 2016

 

Erasmus pentru tinerii antreprenori

 

Este un program de schimb transfrontalier al cărui scop este să ajute antreprenorii începători sau aspiranți să obțină competențe de administrare sau dezvoltare a unei întreprinderi mici, lucrând alături de un antreprenor cu experiență din altă țară, pe o perioadă cuprinsă între o lună și șase luni.

Antreprenorii noi (outbound) și cei cu experiență (inbound) care sunt dispuși să participe la programul de schimb trebuie să candideze prin intermediul instrumentului online (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/) și să își aleagă punctul local de contact. Actualmente, Republica Moldova nu are un punct local de contact, astfel antreprenorii autohtoni au opțiunea de a apela, spre exemplu, la punctele de contact din România.

Punctele locale de contact (camera de comerț și industrie, centre de sprijin, incubatoare de afaceri, ș.a). Selectarea punctelor locale de contact se face în fiecare an prin procedură de tender, următorul fiind anunțat de Comisia Europeană în luna martie 2017.

Pentru a participa la tender, organizațiile care doresc să devină puncte locale de contact urmează să constituie un consorțiu din cinci organizații care reprezintă cel puțin patru țări. Bugetul oferit consorțiilor cîștigătoare este de 500 mii Euro (100 mii pentru fiecare punct local) pentru o perioadă de 2 ani.

Cheltuielile de participare ale antreprenorilor noi sunt acoperite în funcție de țara din care provine antreprenorul-gazdă.

Finanțarea programului are loc din bugetul Programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor 2014-2020 (COSME)