Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Creșterea calității și a numărului seturilor de date deschise - o prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii
04/13/2018 - 13:11

Ministerul Economiei și Infrastructurii, împreună cu Cancelaria de Stat și Centrul de Guvernare Electronică, a organizat și desfășurat o ședință comună de lucru pentru identificarea direcțiilor de promovare și creștere a gradului de comunicare cu cetățenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate.

 

Ședința a avut loc în contextul campaniei naționale „Tu știi ce face Guvernul tău?”, care se desfășoară în perioada martie-mai 2018 și este dedicată accesului și utilității datelor deschise în diverse domenii de activitate.

 

În cadrul ședinței, s-a făcut o trecere în revistă a principalelor evoluții în implementarea politicilor pentru deschiderea datelor și a inițiativei „Guvern deschis”, cu referință la poziția Republicii Moldova în Clasamentul internațional privind datele deschise. De asemenea, au fost stabilite acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru îmbunătățirea reutilizării resurselor informaționale.

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii s-a angajat activ în cadrul acestui proces, propunându-și deschiderea noilor seturi de date și sporirea accesului la acestea.

 

În acest sens, ministerul vă invită să completați Chestionarul de la adresa web https://www.surveymonkey.com/r/KJJLKDV. În baza propunerilor și sugestiilor, vor fi identificate seturi noi de date guvernamentale cu caracter public care ar urma să fie deschise și valorificate.

 

Informații suplimentare cu privire la lansarea sondajului pot fi obținute prin accesarea adresei web http://date.gov.md/ro/comunicate/oare-cine-n-ar-avea-nevoie-de-datele-deschise-particip%C4%83-la-sondaj-%C8%99i-spune-ce-crezi.

Imagini: 
modelul_costului