Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova prezentată în ultima zi a săptămânii Moldova Business Week 2017
10/06/2017 - 21:28

6 octombrie, Chișinău - ”Guvernul are ca prioritate dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova și în acest sens, accent sporit se atribuie sectorului STIM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), consolidării parteneriatelor dintre industrie și mediul academic, formării și dezvoltării profesionale în cadrul ODIMM, susținerii antreprenoriatului și sectoarelor cheie ale economiei naționale” a declarat Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Infrastructurii, astăzi 6 octombrie, în cadrul ultimii zile a săptămânii Moldova Business Week 2017

 

În ultima zi a săptămânii Moldova Business Week 2017, Vitalie Iurcu, în contextul dezvoltării economie a țării a prezentat evoluția comerțului exterior în ultimii ani și structura PIB pe activități economice, menținând că majorarea PIB s-a datorat indicatorilor de creștere din sectoarele agricultură, comerţ, transport, informaţii şi comunicaţii. De asemenea, a prezentat indicii de competitivitate global, menționând că țara noastră a urcat cu 11 poziții față de anul trecut în clasamentul Rating-ului Global al Competitivității. care se efectuează anual de către Forul Economic Global. Moldova situându-se pe locul 89 dintre 137 țări ale lumii în anul 2017. O altă poziționare pozitivă a Republicii Moldova în evaluările internaționale se atestă și în clasamentul internațional Doing Business, desfășurat de Banca Mondială, care în 2017 a evoluat pozitiv cu 3 poziții, clasându-se pe locul 165 din 190. 


În aceeași ordine de idei, Vitalie Iurcu a vorbit despre documentele strategice de dezvoltare ale Republicii Moldova, prezentând obiectivele principale ale Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”. De asemena, a prezentat cadrul de reglementare legislativ pentru crearea unui mediu de afaceri prietenos. Printre acestea viceministrul a accentuat eliminarea barierelor administrative pentru lansarea unei afaceri comerciale, stabilirea unui regim fiscal simplificat pentru persoanele fizice care practică comerțul și eliminarea constrângerilor în derularea afacerilor, iar la sfârșitul anului 2018 va fi instituit ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive.

 

În final, Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Infrastructurii a prezentat prioritățile și politicile pentru IMM-uri. În context, a menționat direcțiile prioritate ale IMM–urile pentru dezvoltarea micului business, printre care sunt accesul la finanțe, inovațiile și internaționalizarea, considerate direcții prioritare și la nivel european. La subiectul finanțe, se va revizui practicile europene privind crearea capitalului de risc, perfectarea mecanismului de funcționare a FGC, susținerea creării platformelor on-line pentru micul business cu implicarea Diasporei, etc. Referitor la susținerea inovațiilor, viceministrul a menționat specializarea inteligentă, care este motorul creșterii economice a țării. De asemenea, va fi susținut în continuare exporturile, în special cu valoare adăugată, precum și crearea contactelor dintre asociațiile de business locale și cele europene, a mai adăugat Vitalie Iurcu.

 

 

Imagini: 
modelul_costului