Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Dezvoltarea infrastructurii calității

Ministerul Economiei urmareste continuu îmbunatatirea infrastructurii calității prin asisgurarea unui cadru legal național eficient, armonizat cu legislaţia Uniunii Europene.

 

Adoptarea în anul 2014 a 2658 de standarde, inclusiv 601 standarde naţionale identice cu cele internaţionale (ISO/CEI) şi 2057 standarde naţionale identice cu cele europene (EN) a facilitat procesul de fuziune a sistemului naţional de standardizare cu cel european şi internaţional, astfel fiind eliminate barierele tehnice în calea comerţului şi contribuind la accesul produselor naţionale pe pieţele externe.

 

La data de 4 aprilie 2014 Republica Moldova a aderat, în calitate de membru afiliat, la Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC), care reprezintă o platformă ce facilitează accesul la tehnologiile din domeniul industrial şi contribuie la creşterea competitivităţii produselor autohtone.

 

Totodată, la data de 18 martie 2014 Institutul Naţional de Standardizare a devenit membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI) și a obţinut dreptul de a adopta în calitate de standarde naţionale standardele europene ETSI. În rezultat, pe parcursul anului 2014, Institutul Naţional de Standardizare a adoptat circa 200 de standarde europene ETSI în calitate de standarde naţionale.

 

În scopul confirmării capabilităților de măsurare a laboratoarelor Institutului Național de Metrologie s-a participat la 11 intercomparări regionale organizate în cadrul Cooperării Euroasiatice a Instituţiilor Metrologice de Stat (COOMET) şi la 2 intercomparări regionale organizate de Asociaţia Laboratoarelor din România (ROLAB), ce a contribuit la asigurarea funcţionării Bazei Naţionale de Etaloane în condiţii specifice măsurărilor necesare Republicii Moldova.

 

Ministerul Economiei, fiind autoritate de reglementare, gestionează domeniul de reglementare stabilit în Anexa 3 la Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii:

 

1. Echipamente de joasă tensiune 

2. Recipiente sub presiune 

3. Jucării 

4. Compatibilitatea electromagnetică 

5. Maşini industriale 

6. Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată 

7. Arzătoare cu combustibili gazoşi 

8. Cazane pentru apă caldă 

9. Ascensoare 

10. Echipamente de refrigerare 

11. Echipamente sub presiune 

12. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane 

13. Echipamente sub presiune transportabile 

14. Mijloace de măsurare

  

 

Anexe:

 

  1. Lista reglementarilor tehnice si informatia referitoare la lista standardelor conexe ( 21.02.2017)
  2. Lista entităţilor desemnate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare în SNM (aprilie 2016)
  3. Grupul de lucru pentru achizitia echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calitatii