Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Misiunea Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor consta in eficientizarea activităţii ministerului prin coordonarea activităţii de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice naţionale şi intersectoriale, ce ţin de domeniile de activitate ale ministerului, racordarea politicilor promovate de minister la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană. Asigurarea transparenţei activităţii ministerului.

 

 

Şef interimar al Direcției - Nicoară Rodica

 

Tel.: (373 22) 250 626

E-mail:  rodica.nicoara@mec.gov.md

 

 

Şef-adjunct interimar - Ţurcanu Angela

 

Tel.: (373 22) 250 643

E-mail: angela.turcanu@mec.gov.md