Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Direcţia analiză şi prognozare macroeconomică

În conformitate cu sarcinile ce îi revin, direcţia exercită următoarele funcţii de bază: analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici (produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări, indicele preţurilor de consum, veniturile şi cheltuielile bugetare etc); pregătirea rapoartelor şi informaţiilor analitice privind situaţia social-economică, tendinţele de dezvoltare a ţării, registrului indicatorilor macroeconomici; pregătirea informaţiilor analitice necesare în colaborarea cu organismele internaţionale; perfecţionarea metodologiei de elaborare a prognozelor de dezvoltare social-economică, inclusiv a procesului de modelare econometrică de prognozare macroeconomică; înaintarea propunerilor se perfecţionare a legislaţiei pe problemele ce ţin de sfera de competenţă a direcţiei, participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul social-economic; înaintarea propunerilor privind identificarea direcţiilor prioritare ale politicilor financiar-bugetare şi valutar-creditare ale Republicii Moldova.

 

 

Şef al Direcţiei - Torcunov Iurii 

 

Tel.(+373 22) 250 633

E-mail: iurii.torcunov@mec.gov.md

 

 

Șef-adjunct - Victoria Blanuța

 

Tel.(+373 22) 250 632

E-mail: victoria.blanuta@mec.gov.md