Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței

Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței are misiunea de asigurare a dezvoltării şi aplicării cadrului legislativ în domeniul standardizării, reglementării tehnice şi evaluării conformităţii, precum şi monitorizării procesului de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii. De asemenea, Directia este responsabila de asigurarea uniformităţii, exactităţii, legalităţii şi corectitudinii măsurărilor în Republica Moldova prin elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul metrologiei, perfecţionarea cadrului legislativ pentru asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de unităţi de măsură, etc. Promovarea politicii statului în domeniul supravegherii tehnice şi securităţii industriale prin asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă, asigurarea  unui cadru normativ-tehnic adecvat, promovarea implementării noilor tehnologii şi echipamente performante, precum şi coordonarea activităţilor de formare profesională în domeniu, este un alt rol al Directiei. 

 

Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței este structurată in doua unitati

  • Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii

  • Direcţia supravegherea pieţei şi securitate industrială

 

Șef interimar al Direcției generale  – Jitari Lidia

 

Tel.: (+373 22) 250 677

E-mail:  lidia.jitari@mec.gov.md

 

Sef al Direcţiei supravegherea pieţei şi securitate industrială - Anatolie Silitrari

 

Tel.: (+373 22) 250 684

E-mail: anatolie.silitrari@mec.gov.md

 

Sef al Directiei dezvoltarea infrastructurii calităţii -  temporar vacanta

 

Tel.: (+373 22) 250 676

E-mail: