Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Executivul a aprobat mai multe Hotărâri de Guvern pentru susținerea investițiilor în domeniul energiei regenerabile
07/04/2018 - 16:49

Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în domeniul producerii energiei din surse regenerabile.Regulamentul face referire la prețul fix oferit producătorilor eligibili pentru energia electrică generată de instalațiile de valorificare a potențialului de energie regenerabilă.

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că Regulamentul a fost elaborat ca urmare a deciziei Guvernului Republicii Moldova de a susține investițiile în domeniul energiei regenerabile, oferind investitorilor garanțiile necesare pentru inițierea unor proiecte mari în domeniu. Licitațiile de capacități se vor organiza de către o Comisie de licitații, ceea ce va permite Guvernului să susțină acest domeniu important pentru atragerea investițiilor private, la cele mai mici costuri posibile, rezultate ca urmare a promovării competitivității în sector”, a menționat Chiril Gaburic. 

 

La licitațiile organizate de Comisia de licitații va putea participa orice investitor care îndeplinește condițiile şi criteriile de participare stabilite în Regulament şi în documentația de licitație, iar investitorii nerezidenți vor beneficia de aceleași drepturi ca şi investitorii rezidenți, dacă vor îndeplini aceleași condiții şi criterii de participare la licitație.

 

Totodată, Executivul a aprobat astăzi limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, care urmează a fi instalate până în anul 2020. Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că documentul a fost elaborat pentru aplicarea schemelor de suport privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. „Proiectul exprimă viziunea la zi a Guvernului cu privire la capacitățile de generare a energiei electrice, atât în cadrul schemei de suport orientate pe „micii” investitori, cât și a celor ”mari”, care își vor obține statutul de producător eligibil urmare a unor licitații internaționale organizate de către Guvern”, a punctat Chiril Gaburici.

 

Ministrul Chiril Gaburici a specificat că, la stabilirea limitelor, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei din surse regenerabile propuse au stat o serie de principii și constatări generale, care iau în considerare specificul Republicii Moldova. Iar la stabilirea limitelor de capacitate pe tehnologii s-a ținut cont de decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice cu privire la aplicabilitatea Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 în cadrul Părților Contractante, inclusiv Republica Moldova.

 

De asemenea, ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că Guvernul, prin această Hotărâre, evidențiază preferința pentru instalațiile eoliene și pentru instalațiile fotovoltaice, precum și pentru alte tehnologii mai puțin intermitente – instalații de cogenerare pe biogaz și biomasă solidă.

modelul_costului