Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

FEE va eficientiza mecanismele de implementare a proiectelor de eficiență energetică
03/12/2018 - 09:16

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la ședința Consiliului de Administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE), la care au fost prezentate și aprobate darea de seamă privind executarea bugetului pentru anul 2017 și raportul anual de activitate al Fondului.

 

Chiril Gaburici, președinte al Consiliului de Administrare al FEE, a apreciat măsurile întreprinse anul trecut de către Fond în domeniul eficienței energetice, menționând că în acest an trebuie eficientizate mecanismele de implementare și monitorizare a proiectelor demarate. În acest sens, urmează a fi efectuate controale riguroase. De asemenea, ministrul Economiei și Infrastructurii a reiterat necesitatea stabilirii unui dialog constructiv cu primăriile, consiliile raionale și executorii proiectelor.

 

„Este necesară eficientizarea tuturor mecanismelor de implementare cu succes a proiectelor demarate de către Fondul pentru Eficiență Energetică. Trebuie să obținem rezultate vizibile privind reducerea consumului de energie, utilizarea energiei regenerabile, instalarea iluminatului public în diferite localități ale Republicii Moldova”, a specificat ministrul Chiril Gaburici.

 

În cadrul ședinței, au fost examinate proiectele aflate în fază de implementare, realizarea activităților propuse, obiectivele acestora și evoluția înregistrată. Totodată, a fost analizată procedura de monitorizare a proiectelor la etapa post-implementare. Potrivit metodologiei, evaluarea rezultatelor implementării proiectului se va efectua în baza a două elemente: economiile de energie efective și durabilitatea economiilor de energie obținute. 

 

De asemenea, au fost aprobate modelele Contractelor de grant modificate și completate, pentru a eficientiza măsurile în domeniul eficienței energetice, a valorifica sursele de energie regenerabilă în clădiri, dar și a eficientiza sistemele de iluminat public. În scopul asigurării realizării și gestiunii cât mai eficiente a atribuțiilor Fondului, în special a celor aferente colaborării cu partenerii regionali, naționali și internaționali, au fost propuse modificări la Manualul Operațional.

 

La finalul ședinței, membrii Consiliului de Administrare au aprobat bugetul Fondului pentru acest an.

Imagini: 
modelul_costului