Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Fondul pentru Eficienta Energetica

Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) are misiunea de atragere şi gestionare a resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern, care va fi asigurat prin:

 

 

  • promovarea proiectelor investiţionale în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă;
  • acordarea asistenţei tehnice pentru elaborarea de proiecte în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie;
  • acordarea de asistenţă financiară proiectelor;
  • contribuţii financiare directe;
  • acţionarea în calitate de agent sau mediator pentru celelalte surse de finanţare;
  • asigurarea garanţiilor depline sau parţiale în cazul finanţării de către bănci;
  • acordarea asistenţei în identificarea combinaţiei optimale de finanţare a proiectelor. 

 

De asemenea, Fondul isi realizeaza obiectele prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile din punct de vedere economic, tehnic şi al mediului, care asigură sustenabilitatea consumului de energie și ar îndrepta economia către o scădere a intensității energiei, precum şi reducerea emisiilor de gaze poluante sau cu efect de seră.

 

Scopul Fondului este de a avea un efect demonstrativ, prin implementarea cu succes a proiectelor finanțate și de a crește interesul finanțatorilor externi în vederea susținerii investițiilor în domeniul eficienței energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova.