Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Forumul de afaceri ,,MOLDO-ITALIAN” din cadrul săptămânii de afaceri ,,Moldova Business Week 2017” - extinderea relațiilor bilaterale comerciale
10/04/2017 - 18:25

4 octombrie, Chișinău - Interesul investitorilor italieni fața de climatul investițional moldovenesc și noi piețe de desfacere, precum și oportunități de extindere a relațiilorbilaterale comerciale au fost remarcate și salutate de Vitalie Iurcu, Viceministrul Economiei și Infrastructurii, astăzi la forumului de afaceri moldo-italian, din cadrul săptămânii de afaceri ,,Moldova Business Week 2017”, care se desfășoară la Chișinău în perioada 3-6 octombrie curent.

 

Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei și Infrastructurii, a menționat că creșterea constantă a schimbului comercial dintre Republica Moldova şi Republica Italiană este dovada unei colaborări economice bazate pe principii de reciprocitate și dezvoltare dinamică. Volumul schimburilor comerciale moldo–italiene este în creștere, totalizând în prima jumătate a anului curent 301,1 mil. dolari SUA.

 

De asemenea, viceministrul a specificat că Ministerul Economiei și Infrastructurii a evaluat cadrul legal ce reglementează activitatea investițională și urmează să întreprindă o serie de măsuri pentru optimizarea și fortificarea acestuia. Printre acestea s-a referit la Reforma reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, care prevede reducerea poverii existente pentru mediul de afaceri, dar şi eficientizării cheltuielilor şi a efortului în procesul de reglementare, inclusiv eliminarea a 156 de acte permisive. De asemenea, Reforma controlului de stat a activității de întreprinzător, care prevede optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control prin reducerea numărului de acte și documente aferente controlului, limitarea posibilităților de inițiere a controlului inopinat etc. Totodată va fi simplificat procesul de raportare financiară și statistică, care prevede elaborarea și lansarea unei platforme unice de raportare în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Biroului Național de Statistică.

 

În aceeași ordine de idei, Vitalie Iurcu a atras atenția mediului de afaceri că în 2018, din bugetul de stat vor fi alocate mijloace financiare pentru subvenționarea creării locurilor de muncă. Astfel, antreprenorii vor putea beneficia de subvenții unice, dacă vor corespunde criteriilor de eligibilitate prestabilite.

 

În final, viceministrul Economiei și Infrastructurii Vitalie Iurcu a încurajat antreprenorii italieni, care sunt în căutarea oportunităților de extindere și în căutarea de noi piețe de desfacere, ce au ca scop optimizarea costurilor operaționale, să analizeze potențialul investițional al Republicii Moldova. ”Suntem deschiși spre a examina orice propunere de colaborare economică parvenită din partea oamenilor de afaceri italieni, vom continua să îmbunătățim climatul investițional favorabil și transparent și astfel, puteți conta pe sprijin și asistență din partea Guvernului”, a adăugat viceministrul.

 

Potrivit datelor statistice, Italia se situează pe locul trei printre tarile partenere cu care RM întrețină relații comerciale, deținând o pondere de 7,9% în comerțul total al RM. În Republica Moldova activează circa 635 întreprinderi cu capital italian, iar volumul investițiilor a însumat 90 mil. dolari SUA.

Imagini: 
modelul_costului