Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

A fost prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru concursul public de selectare a companiei care va implementa și promova Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție
05/11/2018 - 11:58

Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova, anunță despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelorpentru participarea la concursul public de atribuire a contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova. Invitația de participare la concurs a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.121-125 din 13 aprilie 2018.

Ofertele vor fi depuse până la data de 30 mai 2018, ora 16:00 (ora locală a RM), pe adresa: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Chișinău, Republica Moldova. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica.

 

Mai multe detalii, găsiți aici.

modelul_costului