Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

A fost semnată o nouă Convenție colectivă în ramura construcțiilor
12/19/2018 - 11:11

În cadrul ședinței Comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective în domeniul construcțiilor a fost semnată o nouă Convenție colectivă în ramura construcțiilor.

Convenția colectivă în ramura construcțiilor reprezintă un act juridic ce stabilește principiile generale a raporturilor de muncă și a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea.

Documentul a fost semnat de către partenerii sociali - Ministerul Economiei și Infrastructurii, Federația Sindicatelor de Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” , Federația Patronală a Constructorilor Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT” și Federația Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții „FPCPMC”.

Imagini: 
modelul_costului