Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Guvernul a aprobat crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, conform reformei organelor cu funcții de control
12/13/2017 - 19:51

13 decembrie, Chișinău – Executivul a aprobat astăzi proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

 

Astfel, Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST) a preluat funcțiile de control de la trei organe de control, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecția de Stat în Construcții și de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim.

 

De asemenea, AST a preluat funcțiile în domeniul siguranței ocupaționale de la Inspectoratul de Stat al Muncii, precum și unele atribuții de control și supraveghere de stat în domeniile asigurării apărării împotriva incendiilor și protecției civile de la Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. 

 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică este autoritate administrativă subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniile precum siguranța obiectelor industriale periculoase, construcții și urbanism, supravegherea pieței privind materialele de construcție și utilajele/obiectele industriale periculoase, precum și siguranța antiincendiară și protecția civilă, siguranța ocupațională, geodezie și cartografie. De asemenea, privind protecția consumatorilor în domeniul securității industriale și construcțiilor și respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului aferent.

 

Efectivul limită al Agenției a fost stabilit în concordanță deplină cu sarcinile impuse noii instituții și în contextul principiilor fundamentale ale reformei administrației publice centrale, fiind optimizat la maxim numărul unităților de personal. 

 

Astfel, din numărul total de personal de 381 unități ale instituțiilor de până în prezent, din domeniile respective, vor activa 185 unități de personal în cadrul  Agenției pentru Supraveghere Tehnică. 

 

Proiectul hotărârii de Guvern este elaborat în scopul atingerii obiectivului general al reformei administrației publice centrale, care vizează în speță crearea instituțiilor de control, profesioniste, în corespundere cu necesitățile și așteptările cetățenilor și ale entităților sociale și economice.

modelul_costului