Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Guvernul continuă să îmbunătățească cadrul de reglementare a activității de întreprinzător
04/13/2018 - 10:59

Executivul a aprobat astăzi Planul de acțiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Măsurile planificate vor asigura un mediu de activitate mai favorabil pentru agenții economici din țară.

 

Potrivit ministrului Chiril Gaburici, Planul prevede continuarea optimizării cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative. În domeniul fiscal și vamal, va fi implementat modul de înregistrare online a activității independente în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și a contului unic de achitare al contribuabilului. De asemenea, vor fi simplificate și uniformizate procedurile de vămuire a mărfurilor, va fi elaborat un nou Cod vamal, implementat Ghișeul unic la frontieră şi Sistemul computerizat de tranzit.

 

În domeniul actelor permisive, este planificată deschiderea ghișeelor unice în regiunile țării, pentru a facilita accesul întreprinzătorilor la serviciile necesare. Documentul mai prevede continuarea reformei controalelor de stat, inclusiv reorganizarea Registrului de stat al controalelor, astfel încât acțiunile de control a activității agenților economici să fie planificate și monitorizate la nivel central.

 

De asemenea, sunt prevăzute acțiuni pentru implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pe anii 2017-2020 și asigurarea accesului liber la normativele tehnice în construcții. Alte măsuri vizează îmbunătăţirea comunicării cu reprezentanții comunității de afaceri și a societății civile și implicarea acestora în procesul de elaborare a reformelor în domeniu.

 

Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 este ghidată de trei obiective generale de bază: dezvoltarea unui sistem de reglementare facilitator, dezvoltarea stimulentelor pentru implementarea eficientă a reformelor și îmbunătăţirea comunicării şi încurajarea participării la reforme a părţilor interesate.

Imagini: 
modelul_costului