Titlu

Guvernul vine cu măsuri urgente pentru susținerea mediului de afaceri
03/25/2020 - 15:06

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat, în cadrul ședinței ultimelor trei ședințe mai multe măsuri ce vin să susțină mediul de afaceri în confruntarea efectelor economice generate de evoluția situației epidemiologice.

Astfel, s-a decis reluarea începînd cu data de 23 martie 2020, a activităţii de comerţ cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unităţile comerciale specializate; a activităţii de comerţ cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează seminţe, produse de uz fitosanitar, furaje şi alte materii prime şi produse necesare în procesul tehnologic şi operaţional al producătorilor agricoli şi al companiilor din industria alimentară; de asemenea va fi reluată activitatea de comerţ cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb şi altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităţilor de transport şi utilajului agricol.

Pe perioada stării de urgenţă, agenţii economici, care desfăşoară activitate economică, sunt obligaţi să asigure accesul colaboratorilor Biroului Naţional de Statistică, responsabili de înregistrarea preţurilor de consum la mărfuri și servicii, pentru exercitarea atribuţiilor sale, asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID -19.

Totodată, se permite agenţilor economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, înregistraţi la Agenţia Servicii Publice, să efectueze procedurile de vămuire a mărfurilor la posturile vamale autorizate de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export şi a plăţii pentru poluarea mediului, fără aplicarea măsurilor de politică economică pentru 2 loturi de mărfuri solicitate de medicamente şi producţie medico-farmaceutică (prin scrisoarea din 18 martie 2020, potrivit listei exprese), cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi în baza şi limita avizului Agenţiei Medicamentului (AMED), cu traversarea punctelor de frontiera Palanca-Maiki-Udobnoe si Tudora-Starolcazacie.

Agenţii economici din raioanele de est, vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor la posturile vamale autorizate de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export şi a plăţilor pentru poluarea mediului, cu perfectarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare/certificatul de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor, includerea în registrul operatorilor din domeniul fitosanitar, cu efectuarea controlului la faţa locului, precum şi efectuarea controlului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în posturile de inspecţie la frontieră cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale ale Republicii Moldova.

De asemenea, s-a decis instituirea unui moratoriu, pînă la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului fiscal nr. 1163/1997, ale Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, ale Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor acte normative care reglementează controlul de stat

 

Dispoziția nr. 1, 2 și 3 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova poate fi accesată și AICI.