Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Impactul reformei controlului de stat privind securitatea şi sănătatea în muncă, discutat cu sindicatele și societatea civilă
05/31/2018 - 12:36

Secretarii de stat ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu și Iuliana Drăgălin, au participat la dezbaterea publică pe marginea impactului reformei controlului de stat privind securitatea şi sănătatea în muncă. La discuțiile, organizate de Institutul pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), au mai participat secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, reprezentanții Cancelariei de Stat, Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, Inspectoratului de Stat al Muncii şi ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

 

„În anul 2016, Guvernul Republicii Moldova a realizat o reformă fundamentală în domeniul controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, cu scopul de a aborda intervențiile extrem de greoaie, frecvente și abuzive în activitatea societăților comerciale prin numărul mare de organe de control. Scopul principal al reformei a fost de a simplifica procedurile de control, de a trece la controale bazate pe riscuri și de a exclude dublările şi suprapunerile de competențe ale autorităților de control”, a explicat Vitalie Iurcu. Potrivit lui, cel mai important rezultat al reformei a fost consolidarea funcțiilor de control în cadrul a doar 13 autorități și 5 organe de reglementare.

 

De asemenea, a fost separat controlul în domeniul muncii, astfel încât, controlul de stat:

- în domeniul relațiilor de muncă a fost păstrat în competența Inspectoratului de Stat al Muncii,

- în domeniul protecției muncii (siguranței ocupaționale) a fost distribuit mai multor organe de control: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Agenția pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieței; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Agenția Națională Transport Auto; Autoritatea Aeronautică Civilă; Agenția Navală; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Pentru fiecare organ de control au fost clar stabilite domeniile de control.

 

Iuliana Drăgălin a subliniat că la baza reformei au stat cele mai bune practici privind controlul în domeniul securității ocupaționale. „Pentru a nu admite încălcarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, ratificate de Republica Moldova, a fost solicitată opinia Organizației Internaționale a Muncii, la care am primit un răspuns că fiecare membru este singur responsabil pentru executarea convențiilor la care este parte și trebuie să se stabilească în mod corespunzător, în conformitate cu condițiile locale, ce măsuri de supraveghere pot fi aplicate”, a notat secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.

 

În scopul implementării cadrului legal, pe parcursul lunii mai, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a convocat 5 ședințe de lucru cu factorii de decizie ai celor 10 autorități competente în domeniul securității ocupaționale, în cadrul cărora au fost examinate problemele existente în domeniul securității şi sănătății în muncă. Ulterior, în cadrul ședințelor se vor examina criteriile de risc, care se vor utiliza la controlul de stat al respectării de către angajatori a legislației cu privire la siguranță, precum şi proiectul Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Concomitent, se va solicita autorităților raportarea lunară privind mersul implementării reformei în domeniul siguranței ocupaționale.

Imagini: 
modelul_costului