Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Inspectoratul Energetic de Stat

Inspectoratul Energetic de Stat este instituția abilitată cu funcții de supraveghere energetică de stat si este subordonata Ministerului Economiei al Republicii Moldova. 

 

Institutia are următoarele funcții de bază:

 

- controlul pentru utilizarea raţională a energiei electrice şi energiei termice în toate sferele economiei naționale şi realizarea măsurilor de economisire a energiei;

 

- controlul respectării de către consumatori a disciplinei privind limita şi regimul consumului de energie electrică şi termică;

 

- organizarea şi optimizarea evidenţei și calității fluxului de energie electrică și termică furnizate consumatorilor;

 

- intensificarea cerințelor faţă de consumatori privind exploatarea tehnică şi siguranţa utilizării instalaţiilor electrice, identificarea proceselor neeconomice nerentabile şi nesatisfăcătoare în contextul fiabilităţii şi securităţii funcţionării instalaţiilor electrice;

 

- sporirea controlului în contextul reducerii cheltuielilor legate de consumul de energie electrică folosită la furnizarea agentului termic, procese termice şi energo-tehnologice, iluminarea publică şi a panourilor de publicitate în toate sferele economiei şi în contextul necesităţilor consumatorilor casnici.