Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Institutul de Standardizare din Moldova a înregistrat progrese conform standardelor europene
03/29/2018 - 11:22

Iuliana Drăgălin, secreter de stat al  Ministerul Economiei și Infrastructurii,  a participat la conferința de închidere a proiectului Twinning Light - „Oferirea suportului Uniunii Europene Institutului de Standardizare din Republica Moldova în vederea îndeplinirii cerințelor de membru cu drepturi depline ale Comitetului European de Standardizare (CEN) și ale Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC)”.

 

Proiectul dat se integrează în agenda reformelor promovate de Ministerul Economiei și Infrastructurii care rezultă din prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – UE. Acordul prevede, printre altele, obligația Republicii Moldova de a alinia sistemul național de standardizare cerințelor europene și de a asigura integrarea acestuia în sistemul european de standardizare.

 

„Cu suportul considerabil din partea partenerilor europeni, a experților Asociației de Standardizare din România, instituțiile din domeniul infrastructurii calității, printre care Institutul de Standardizare din Moldova, prin proiectul Twinning Light, au realizat progrese semnificative privind alinierea activității acestora cu practicile europene în domeniul standardizării, metrologiei, acreditării și evaluării conformității”, a specificat Iuliana Drăgălin.

 

Proiectul Twinning Light, implementat în perioada septembrie 2017 – martie 2018, a efectuat 33 de misiuni cu suportul a 12 experți ai Asociației de Standardizare din România, care au evaluat și corelate procesele de standardizare din Moldova cu cerințele europene și cu cerințele Sistemului de Management al Calității. De asemenea, în cadrul proiectului, Institutul de Standardizare din Moldova a implementat și certificat un Sistem de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001. Totodată, reprezentanții mediului de afaceri și autoritățile din Moldova au beneficiat de instruiri privind facilitățile implementării standardelor europene și importanța implicării active în standardizarea națională și europeană.

 

Experții români eu evaluat progresele înregistrate de Institutul de Standardizare din Moldova și au constatat gradul avansat de corespundere a activităților Institutului cu cerințele europene, concomitent fiind formulate și unele recomandări privind menținerea și consolidarea ulterioară a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.Ca rezultat al recomandărilor prezentate de către experți în proiectul Twinning Light, se va asigura gradul de pregătire a Institutului de Standardizare din Moldova, pentru obținerea statutului de membru cu drepturi depline la organizațiile de standardizare europene.

Imagini: 
modelul_costului