Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Institutul National de Standardizare

Institutul National de Standardizare (INS) are misiunea de a contribui la ameliorarea competitivităţii economiei naţionale, asigurarea creşterii durabile și a bunăstării populaţiei, precum şi a utilizării sustenabile a resurselor, prin punerea la dispoziţie a standardelor moldovene corespunzătoare cerinţelor de piaţă şi armonizate cu standardele Europene şi internaţionale.

 

  • Viziunea INS este de a fi un organism naţional de standardizare modern, dinamic şi performant, ceea ce, în percepţia INS, înseamnă a fi o instituţie:
  • cu un stil modern de activitate, care se bazează pe cultura instituţională puternică şi competenţa profesională înaltă a colaboratorilor săi;
  • care utilizează în activitatea sa sisteme şi procese eficiente şi flexibile, bazate pe instrumente IT moderne, precum şi aplică proceduri clare, transparente şi riguroase, în scopul prestării serviciilor de înaltă calitate în timp util, în corespundere cu necesităţile utilizatorilor;
  • care joacă un rol activ în domeniul standardizării atît la nivel național, cît și la nivel regional şi internaţional.

 

 

Contacte:

 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău MD2064, Str. Eugen Coca nr. 28

Tel. (+373 22) 905-300

Fax. (+373 22) 905-310 

Email: office@standard.md