Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

INVESTIȚII ȘI EXPORT

La momentul actual crearea unui climat investiţional favorabil, perfecţionarea instrumentelor de atragerea a investitorilor străini şi autohtoni, precum şi promovarea produselor autohtone întru creşterea competitivităţii economiei reprezintă priorităţi fundamentale în activitatea Ministerului. Elaborarea, promovarea şi implementarea unei politici economice comprehensive în domeniul atragerii investiţiilor şi promovării exportului este în strînsă legătură cu o creştere economică bazată pe inovaţii şi investiţii. Contribuţia investiţiilor la creşterea competitivităţii întreprinderilor şi la facilitarea transferului tehnologic, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea comerţului exterior au fost elementele de bază considerate în procesul elaborării şi implementării politicilor de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor.

 

Conform datelor publicate de către Banca Naţională a Moldovei, anului 2014 fluxul net al investiţiilor străine directe în economia națională au constituit 207,4 mil. USD, în scădere cu 12,2% față de anul precedent. Totuși, intrările de investiţii străine directe în economia naţională au crescut cu 6,8%, comparativ cu anul 2013, constituind 396,0 mil. dolari SUA.

 

O contribuţie semnificativă au avut-o cele 7 zone economice libere (ZEL), care constituie o atracţie pentru investitorii străini şi autohtoni, activitatea cărora fiind orientată preponderent spre producţia industrială cu valoare adăugată înaltă, destinată exportului. În rezultatul acţiunilor întreprinse din momentul lansării activităţii acestora, volumul total al investiţiilor în zonele economice libere a însumat 212 mil. dolari SUA, dintre care în anul 2014 au fost investite 14,1 mil. dolari SUA. Volumul total al vânzărilor nete ale producţiei industriale în perioada respectivă a constituit 3,65 mild. lei sau cu 27,7% mai mult față de anul precedent. La fel, volumul comerţului angro realizat în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti pe parcursul anului 2014 a constituit 4,02 mild. lei sau cu 47,1% mai mult față de anul 2013.

 

Prin intermediul politicilor de dezvoltare a cooperării dintre investitorii străini şi cei autohtoni, de stimulare a activităţii de export a întreprinderilor cu participarea străină, pe parcursul anului 2014 au fost organizate circa 30 de evenimente în ţară şi peste hotare, care s-au axat pe prezentarea oportunităţilor investiţionale întreprinzătorilor străini şi promovarea produselor şi serviciilor autohtone. 

 

Un alt eveniment important de promovare, la care  Republica Moldova participă pentru prima dată cu pavilionul propriu, este World EXPO Milano 2015, Republica Italiană. Acesta reprezintă un eveniment de talie mondială care va demonstra tradiţiile, creativitatea şi inovaţiile participanţilor în domeniul agroalimentar. Expoziția se desfășoară în perioada 1mai - 31 octombrie

 

 

Lista documente:

 

  1. Ghidul Investiţional Moldova (2014)
  2. Ghidul Investiţinal Moldova (2013)
  3. Ghidul Investiţinal Moldova (2012)