Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Iulia Costin: „Contractul Colectiv de Muncă are rolul de a apăra drepturile și interesele angajaților”
03/21/2018 - 10:19

Secretarul general de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, a participat la lansarea campaniei naționale „Contractul Colectiv de Muncă – garanția drepturilor tale”. În cadrul evenimentului, Iulia Costin a menționat că prin organizarea acestei campanii se va putea miza pe eficientizarea parteneriatului între Guvern, patronate și sindicate, dar și pe apărarea drepturilor angajaților.

 

„Această campanie marchează rolul contractului colectiv de muncă ca instrument de bază pentru sporirea nivelului de protecție a drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale salariaților, precum și promovează dialogul și parteneriatul social în domeniul relațiilor sociale și de muncă. Dialogul social și negocierea colectivă reprezintă o realitate a lumii contemporane, o necesitate care nu mai poate fi contestată. S-a dovedit, în repetate rânduri a fi cea mai eficientă modalitate de armonizare a intereselor salariaților cu cele ale patronilor, de rezolvare a unor situații conflictuale, de la nivel de unitate economică până la cel național”, a reiterat Secretarul general de stat.

 

În context, Iulia Costin a trecut în revistă succesele Guvernului Republicii Moldova obținute prin dialog deschis cu sindicatele și patronatele, printre care instituirea, la nivel național, a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), formarea comisiilor similare la nivel de ramură și teritoriu, precum și a comisiilor de dialog social între angajatori și reprezentanții aleși ai angajaților, la nivel de întreprindere. Aceste comisii au mandatul de a negocia contracte colective de muncă, de a anticipa sau atenua situațiile conflictuale.

 

„CNCNC este un organ de consultări și de negocieri colective de la care Guvernul solicită avize la subiectele ce țin de reglementarea relațiilor de muncă, ocuparea forței de muncă, asigurările sociale și securitatea în muncă. Până în prezent, CNCNC a încheiat 15 Convenții Colective la nivel național, printre care cele cu privire la timpul de muncă și odihnă, munca copiilor, modelul contractului individual de muncă”, a punctat Iulia Costin.

Imagini: 
modelul_costului