Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

MEI și BM extind dialogul privind politicile energetice pentru Moldova
11/03/2017 - 18:01

3 noiembrie, Chișinău - Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei și Infrastructurii, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții misiunii Băncii Mondiale, condusă de Dejan Ostojic, Coordonator de Program Regional, privind Dialogul pe marginea politicilor energetice pentru Moldova.

 

Părțile au analizat rezultatele implementării proiectelor din domeniul energetic, în special din sectorul gazelor naturale, electroenergetic și termoenergetic.

 

Dejan Ostojic, Coordonator de Program Regional, a abordat în discuții proiectul de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din Republica Moldova cu cel al României și extinderea interconectorului pe direcția Ungheni-Chișinău.

 

În context, viceministrul Economiei și Infrastructurii a informat despre  decizia autorităților naționale de a anunța desfășurarea unui concurs de privatizare a Î.S. ”Vestmoldtransgaz”, în calitatea acestuia de operator de transport pe piața locală a gazelor naturale. ”Aceasta va asigura atragerea investițiilor private necesare pentru construcția obiectivului, estimate la cca. 93 milioane EUR, precum și va permite realizarea dezideratului respectiv conform calendarului trasat de Guvern”, a menționat Vitalie Iurcu.

 

Cu privire la interconectarea sistemului electroenergetic național cu cel românesc, părțile s-au referit la edificarea interconexiunii din partea de Sud a țării, cât și posibila participare a Băncii Mondiale în finanțarea acestui proiect de infrastructură.

 

În aceeași ordine de idei, Vitalie Iurcu a menționat că Guvernul Republicii Moldova a aprobat curent hotărârea privind desemnarea furnizorului central de energie electrică - Societatea pe Acțiuni „Energocom”- din 1 aprilie 2018 până pe 1 ianuarie 2021, în conformitate cu obiectivele Acordului de Asociere cu UE și cu obligațiile asumate în Tratatul Comunității Energetice. Activitatea furnizorului central de energie electrică va fi integral reglementată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE).

 

Republica Moldova și-a asumat obligația față de Comunitatea Energetică, până în 2020, realizarea energiei regenerabile în pondere de 17 % din consumul final brut de energie. ”Dezvoltarea producerii energiei din surse regenerabile va avea un impact pozitiv asupra posibilităților de dezvoltare locală, asupra coeziunii sociale, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea eficienței energetice”, a specificat viceministrul Economiei și Infrastructurii.

 

Totodată, părțile au trecut în revistă realizările atinse în cadrul proiectului de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (SACETC), finanțat cu suportul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD, parte a grupului Băncii Mondiale). O atenție deosebită a fost atrasă chestiunii privind achitarea datoriilor istorice ale SA ”Termoelectrica” față de SA ”Moldovagaz” pentru gazele naturale consumate, inclusiv devierile financiare înregistrate de către SA ”Termoelectrica” și recunoașterea acestora de către ANRE.

 

 

Imagini: 
modelul_costului