Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

MEI și Consiliul Director BERD despre implementarea proiectelor de infrastructură și energetică
10/26/2017 - 09:06

26 octombrie, Chișinău - Realizarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii,  creșterea competitivității prin sprijinirea firmelor private, deblocarea sectorului bancar și consolidarea securității și eficienții energetice și capacităților naționale de implementare a proiectelor în derulare au fost subiectele discutate ieri în cadrul întrevederii viceprim-ministrului Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii și reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) cu delegația Consiliului Director al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

 

Vizita delegației Consiliului Director al BERD are drept obiectiv consolidarea cooperării dintre Moldova și BERD prin eficientizarea și coordonare aspectelor privind implementarea proiectelor finanțate de Bancă, în special din domeniul infrastructurii, transport și calea ferată, securității și eficienței energetice.

 

Vicepremierul Octavian Calmîc referindu-se la aspectele implementării proiectelor finanțate de BERD atât din domeniul infrastructurii, drumuri, transport cât și cele din domeniul eficienței energetice, a menționat că în vederea asigurării competitivității economice și dezvoltarea durabilă a țării, pentru toate proiectele aflate în derulare accent se acordă selectării unor companii eficiente care vor realiza aceste proiecte, lichidarea birocratizării privind procedurile tehnice, consolidarea capacităților naționale de implementare a proiectelor și deblocarea sectorului bancar.

 

În context, a menționat importanța realizării proiectelor de infrastructură și transport și conectarea rețelelor de transport din Moldova la Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), care va facilita comerțul transfrontalier și, prin urmare, vor contribui la dezvoltarea economică a țării.

 

De asemenea, a menționat că Guvernul Republicii Moldova implementează Proiectul de Sprijin pentru Infrastructura Rutieră, finanțat de BERD, BEI și CE, care este un sprijin direct pentru implementarea Strategiei de Transport și Logistică pentru perioada 2013-2022, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.

 

Consiliul Director BERD a salutat masurile de succes întreprinse de MEI pentru deblocarea situației privind tergiversarea restructurării Caii Ferate din MD, prin aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova pentru anii 2018-2021”.

 

Cu referire la sectorul energetic, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii s-au referit la necesitatea facilitării accesului la finanțare ieftină pentru dezvoltarea proiectelor în domeniul energetic de către sectorul privat,  comunitățile din sectorul urban și rural, antreprenoriatului cu accent pe dezvoltare durabilă, cum ar fi valorificarea întregului spectru al surselor de energie regenerabilă. De asemenea, s-a discutat necesitatea implementării proiectelor de eficiență energetică, în special în sectorul clădirilor publice și al clădirilor rezidențiale.

 

Delegația Consiliului Director BERD a menționat că Banca va spori rezistența economică prin deblocarea sectorului bancar și consolidarea securității energetice și prin sprijinirea sectorului privat și sprijinirea modernizării și reformării sectorului public. BERD va urmări, de asemenea, promovarea economiei ecologice și creșterii favorabile incluziunii la nivel de proiect.

Imagini: 
modelul_costului