Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Mesajul de felicitare al viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, cu prilejul Zilei Automobilistului și Drumarului
10/27/2017 - 18:21

Stimați automobiliști și lucrători ai gospodăriei rutiere!

 

Cu prilejul zilei profesionale, din numele Ministerului Economiei și Infrastructurii şi al meu personal, vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine tuturor celora care activează în ramurile transportului auto și gospodăriei drumurilor. Domeniile în care activați sunt extrem de importante pentru Republica Moldova și au un impact crucial atât asupra vieții cotidiene a fiecărui locuitor al țării, cât și asupra economiei naționale în ansamblu.

 

Astăzi domeniul dat se află într-un amplu proces de reformare și modernizare, de implementare a unor standarde și modele noi, care, într-un final, ne vor permite nu doar să fim compatibili cu partenerii de dezvoltare, dar și să prestăm cetățenilor Republicii Moldova servicii de calitate comparabile cu cele comunitare. Cu părere de rău, astăzi în realizarea obiectivelor trasate ne confruntăm cu multe probleme, atât obiective, cât și subiective, dar sunt sigur că împreună, bazându-ne pe profesionalismul și dorința fiecăruia dintre noi de a schimba starea lucrurilor, vom reuși. Cei, care se opun transformărilor și inovațiilor trebuie să plece, deoarece noi avem nevoie de oameni cu inițiativă, dornici să implementeze acele programe și strategii de dezvoltare a transportului auto și gospodăriei drumurilor care vor fi într-adevăr în serviciul cetățeanului, vor contribui la dezvoltarea multifuncțională a economiei naționale.

 

Dragi prieteni!

 

Apreciez importanța activității dumneavoastră pe parcursul anului 2017, eforturile depuse a sutelor de lucrători din cadrul întreprinderilor transportului auto și gospodăriei drumurilor, care merită tot respectul şi cele mai calde cuvinte de recunoștință.  Dar vine un an și mai important, în care trebuie să facem față tuturor provocărilor pe fiecare segment în parte. De aceea, persist într-o viziune optimistă și sper, într-o perspectivă apropiată, să depășim dificultățile cu care ne confruntăm și să avansăm pe calea dezvoltării durabile, oferind cetățenilor stabilitate și prosperare.

 

Cu prilejul zilei profesionale, vă aduc încă odată sincere urări de sănătate, bunăstare şi împlinirea speranțelor de mai bine, dorindu-vă succes în realizarea importantelor responsabilități ce vă revin!

 

Cu respect,

Octavian Calmîc,

viceprim-ministru,

ministru al Economiei și Infrastructurii

Imagini: 
modelul_costului