Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministerul Economiei și Infrastructurii a lansat procesul de elaborare a Programului de Dezvoltare Strategică a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anii 2019-2021
07/16/2018 - 09:17

Ministerul Economiei și Infrastructurii a lansat procesul de elaborare a Programului de Dezvoltare Strategică a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anii 2019-2021 (PDS 2019-2021), care reprezintă un document de planificare managerială și strategică a activității autorității pe termen mediu. MEI este primul minister din componența actuală a Guvernului, care a lansat elaborarea PDS 2019-2021.

 

La prima ședință, prezidată de către secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin, au participat reprezentanții tuturor subdiviziunilor structurale ale ministerului, autorităților și instituțiilor din subordinea ministerului, precum și reprezentanții partenerilor de dezvoltare, societății civile și a mediului de afaceri, astfel fiind asigurat caracterul transparent și la maxim participativ a exercițiului lansat. În cadrul acesteia a fost instituit Grupul de planificare și aprobare a Planului de lucru pentru elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2019-2021, care va coordona procesul de elaborare a PDS 2019-2021.

 

PDS 2019-2021 este un document complex de planificare strategică a activității ministerului, descriind prioritățile de politici publice stipulate în documentele strategice naționale/sectoriale/intersectoriale pe domeniile de competență a ministerului. Acesta va trasa concomitent direcțiile de activitate ale ministerului și prioritățile de politici publice promovate, în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, Planul de acțiuni privind implementarea Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

 

Urmare a reformei administrației publice centrale ample din anul 2017, Ministerul Economiei și Infrastructurii a preluat sarcini și funcții complexe de coordonare a sectoarelor economiei naționale. Astfel, în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690 din 30 august 2017, ministerul realizează funcțiile de coordonare națională a următoarelor domenii: economie, tehnologia informației și comunicații, construcții, transport, infrastructura calității și supravegherea pieței, securitate și eficiență energetică, turism.

Imagini: 
modelul_costului