Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministerul Economiei și Infrastructurii optează pentru consolidarea dialogului cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
02/20/2018 - 17:44

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat astăzi cu reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) despre provocările pe care le întâmpină. Printre subiectele abordate au fost deblocarea fondurilor de retribuire a muncii, transparența legislației comunitare, grupul de lucru de reglementare a activității de întreprinzător, precum și formarea comisiilor de consultări și negocieri colective în format nou.

 

Ministrul Chiril Gaburici a menționat că instituția pe care o conduce susține propunerile constructive enunțate de către reprezentanții CNSM. „Odată cu stabilirea problemelor existente, trebuie găsite soluții, conform priorităților stabilite de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Doar astfel putem asigura o bună funcționare a întreprinderilor de stat și un trai decent pentru fiecare angajat”, a punctat Chiril Gaburici.

 

În cadrul ședinței, vicepreședintele CNSM, Mihail Hâncu, a prezentat situația din domeniu, axându-se pe aspectele ce ar consolida dialogul social la nivel național și ramural. În context, acesta a subliniat importanța creării și asigurării funcționării comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel ramural, consolidate pe domenii de activitate, precum și purtarea negocierilor și încheierea convențiilor colective sau a acordurilor de prelungire a celor existente. De asemenea, Mihail Hâncu a menționat că sindicatele ar putea contribui la instruirea membrilor comisiilor pentru consultări în materie de parteneriat și dialog social.  

 

Un alt subiect al discuției s-a referit la atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă fără a diminua garanțiile și drepturile salariaților. În context, s-a discutat despre impactului economiei informale și combaterea fenomenului ocupării informale și achitării salariilor „în plic”. Membrii CNSM consideră că ultimele modificări ce țin de raportarea agenților economici au un impact negativ în lupta cu economia informațională. Printre măsurile care stopează combaterea economiei informale au fost menționate, lichidarea numerotării contractelor de muncă, anularea prezentării statelor de personal, lichidarea permiselor de muncă, lichidarea carnetelor de muncă și altele.

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a susținut necesitatea recalificării forței de muncă locale, promovarea instruirii duale și motivarea angajaților prin creșterea în continuare a nivelului de salarizare, conform obiectivelor Guvernului Republicii Moldova.

 

De asemenea, părțile au discutat despre modalitățile de creștere a productivității și atractivității în diverse sectoare ale economiei naționale. În acest sens, ministrul Economiei și Infrastructurii a afirmat că dezvoltarea sectorului IT ar putea contribui la creșterea altor sectoare mai puțin productive, cum ar fi agricultura.

Imagini: 
modelul_costului