Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

În Moldova numărul utilizatorilor de internet a crescut la cca 78 la sută, având un nivel ridicat al cererii de conținut digital
12/07/2017 - 21:27

7 decembrie, Chișinău –”Progresele înregistrate în dezvoltarea infrastructurii de comunicații ne-au permis să obținem, într-o perioadă scurtă de timp, creșterea numărului utilizatorilor Internetului la cca 78%, cu un nivel ridicat al cererii de conținut digital dezvoltat local. Pentru a răspunde acestor cereri, punerea în aplicare a programelor, care sporesc accesibilitatea și calitatea serviciilor publice, prin digitizarea acestora și a business proceselor aferente, constituie o prioritate pentru guvernul Republicii Moldova”, a declarat Vitalie Tarlev, Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cadrul Conferinței regionale privind Internetul și Agenda Digitală. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Oficiului Consiliului Europei și Delegației Uniunii Europene în Moldova în cadrul Programului de Parteneriat pentru Buna Guvernare, în perioada 6-7 decembrie curent. 

 

Dezvoltarea sectorului Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor a Strategiei naționale pentru Dezvoltarea Societății Informaționale „Moldova digitală 2020” are un impactul major asupra dezvoltării economice durabile a țării și armonizarea cadrului legal de Internet cu standardele Consiliului Europei și a celor mai bune practici europene, a menționat Vitalie Tarlev.

 

De asemenea, Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a accentuat că Conferință regională privind Internetul și Agenda Digitală a constituit o platformă potrivită de partajare a experienței și schimbului de opinii privind impactul Internetului asupra dezvoltării economice durabile, luând în considerare protecția dreptului de acces la informație și libertatea de exprimare, combaterea criminalității cibernetice, respectarea dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, dreptului la remediu eficient al litigiilor în Internet, guvernanța Internetului, dar și armonizarea cadrului legal de Internet în Moldova cu standardele Consiliului Europei și a celor mai bune practici europene.

 

Impactul Internetului asupra dezvoltării economice durabile, abordarea multe-participativă a guvernanței Internetului în țările Parteneriatului Estic și rolul Consiliului Europei în domeniul protecției drepturilor omului pe Internet au fost printre subiectele principale abordate în cadrul Conferinței regionale privind Internetul și Agenda Digitală.

 

De asemenea, Conferința a reprezentat un forum flexibil pentru a discuta standardele Consiliului Europei privind drepturile utilizatorilor pe Internet și responsabilitățile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, aspecte ce țin de protecția copiilor în mediul online. Totodată, participanții au avut posibilitatea de a împărtăși cele mai bune practici în domeniu, precum și de a identifica provocările comune și discuta acțiunile pe viitor în țările Parteneriatului Estic.

 

Circa 70 de reprezentanți ai autorităților publice, ai comunității de afaceri și ai societății civile din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina au participat la conferință.

 

 

Imagini: 
modelul_costului