Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Moldova și Ucraina liberalizează transportul auto și aerian
04/13/2018 - 08:14

Între Republica Moldova și Ucraina au fost semnate două documente în vederea liberalizării transportului auto și aerian dintre cele două țări.

 

În domeniul transportului auto a fost semnat Protocolul de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei din 20 martie 1993, cu privire la comunicaţia internaţională auto. Modificările au fost necesare în contextul în care volumul de import și export de mărfuri dintre Republica Moldova și Ucraina este în continuă creștere.

 

Urmare a semnării documentului menționat, transportul internațional de mărfuri, atât în regim bilateral, cât și în tranzit pentru autovehiculele care corespund normelor EURO III şi mai sus va fi efectuat într-un regim liberalizat și anume, fără deținerea autorizațiilor corespunzătoare pentru efectuarea transportului internațional. Astfel, va fi favorizată dezvoltarea transportului internaţional de mărfuri și extinderea pieţei de afaceri pentru transportatorii auto autohtoni.

 

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind serviciile aeriene urmează să reglementeze serviciile de transport de persoane şi mărfuri dintre cele două state cu mijloace de transport avia. Documentul substituie Acordul dintre Moldova și Ucraina cu privire la serviciile aeriene, din 20 martie 1993.

 

Noile prevederi vor crea condiții pentru dezvoltarea transportului aerian dintre părți conform standardelor internaționale, vor facilita activitatea operatorilor aerieni, creând premise pentru creșterea numărului de companii aeriene care vor opera zboruri între cele două țări. În acest context, sporirea nivelului de competiție pe piața serviciilor aeriene va genera o calitate mai bună a serviciilor prestate și va contribui la reducerea prețurilor la biletele de avion.

 

De asemenea, a fost semnat Memorandumul de cooperare între Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Energeticii şi Industriei Cărbunelui al Ucrainei privind acțiunile comune menite să asigure procesele de integrare europeană în vederea realizării funcționării sincrone a sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei cu ENTSO-E.

ENTSO-E este Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrica

Imagini: 
modelul_costului