Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

În nouă luni, investițiile în active imobilizate au crescut cu 2,4%
11/28/2017 - 16:28

28 noiembrie, Chișinău - În perioada ianuarie-septembrie 2017, valoarea investițiilor  în active imobilizate a constituit 11113,4 milioane lei (în prețuri curente), cu 2,4% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Pentru asigurarea necesităților investiționale din contul surselor bugetare au fost utilizate 999,2 milioane lei, ceea ce constituie 9% din totalul de investiţii.

 

Potrivit datelor statistice, în perioada respectivă de timp, investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 17,0%, comparativ cu nouă luni ale anului 2016. Investițiile în imobilizările corporale au însumat 10927,3 mil. lei, fiind în creștere cu 2,2% față de perioada similară a anului precedent.

 

Pe tipuri de imobilizări corporale, în ianuarie-septembrie 2017, s-a înregistrat scădere a volumului de investiții la clădiri nerezidențiale cu 9,7% și la clădiri rezidențiale cu 4,4%. Valoarea investițiilor în construcțiile inginerești a crescut față de ianuarie-septembrie 2016 cu 25,8%, iar la mașini, utilaje, instalații de transmisie cu 7,7%

 

Din total investiţii realizate în ianuarie-septembrie 2017, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, mașini, instalații de transmisie, care a constituit 35,4%.

 

La compartimentul ”Investiţii în active imobilizate pe surse de finanțare”, pentru realizarea procesului investițional în ianuarie-septembrie 2017 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 7810,1 milioane lei, reprezentând 70,3% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investițiilor.

 

 

Imagini: 
modelul_costului