Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Numărul beneficiarilor și promotorilor consumului de energie din biomasă este în continuă creștere
08/02/2018 - 17:16

Progresele Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova (PEBM II), pentru primul semestru al anului 2018, precum și  activitățile planificate în perioada 1 iulie – 22 noiembrie 2018, au fost examinate astăzi, în cadrul ședinței Consiliului de Administrare al PEBM II. Conform Raportului de progres, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, au fost instalate 19 sisteme de încălzire pe bază de biomasă și 7 sisteme de panouri solare pentru furnizarea apei calde menajere. Totodată, pentru alte 10 sisteme de încălzire și 10 sisteme de panouri solare pentru producerea apei calde menajere a fost elaborată documentația de proiect, acestea fiind la moment la etapa activă de implementare.

 

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu, a remarcat rezultatele obținute, menționând importanța utilizării surselor de energie regenerabilă pentru Republica Moldova. „Diversificarea surselor de energie este una dintre prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii, iar ținta noastră este ca, până în 2020, să atingem și să consolidăm poziția Republicii Moldova de stat-promotor al utilizării energiei „verzi”. Statul nostru are un potențial enorm pentru producerea energiei din surse regenerabile, iar exploatarea, în condiții de maximă eficiență și eficacitate a acestuia, este obiectivul nostru. Este important să ne consolidăm eforturile și să întreprindem acțiuni concrete, orientate spre sporirea securității energetice a țării, prin modernizarea infrastructurii conexe sectorului energetic, îmbunătățirea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, precum și integrarea Republicii Moldova pe piața energetică europeană”, a subliniat Vitalie Iurcu.

 

Totodată, secretarul de stat a reiterat că PEBM II este un instrument eficient de promovare a consumului de energie regenerabilă, diminuării importurilor de energie electrică, creării de noi locuri de muncă în localitățile Republicii Moldova. 

 

În cadrul ședinței au fost discutate și problemele care apar în procesul de implementare a proiectului, printre care interesul scăzut din partea administrațiilor publice locale și autorităților raionale în implementarea proiectelor de încălzire pe bază de biomasă și motivarea redusă a operatorilor centrelor termice din cauza salarizării joase. 

 

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (faza a II-a), finanțat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost lansat în ianuarie 2015 și se va încheia în noiembrie 2018. De la lansarea acestuia și până în prezent, au fost instalate 77 sisteme de încălzire, care vor furniza energie termică pentru 91 de instituții din 75 de comunități, iar 10 sisteme de încălzire și 10 panouri solare pentru producerea apei calde menajere din 13 comunități sunt în proces de implementare. De precizat că în prima fază a proiectului, au fost instalate 140 de sisteme de încălzire pe bază de biomasă, au fost impulsionată crearea unei piețe de peste 100 de producători locali de biocombustibil solid, a fost sprijinită elaborarea unei reglementări tehnice pe domeniu și, totodată, peste 350 de noi locuri de muncă au fost create în intervalul de timp 2011-2014, în spațiul rural.

Imagini: 
modelul_costului