Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Oamenii de afaceri din Republica Moldova și România au făcut schimb de idei şi practici în cadrul unei mese rotunde - ˮOportunități de cooperare economică și investițională în Moldova și România“
11/15/2018 - 14:11

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astăzi, la  Masa Rotundă ˮOportunități de cooperare economică și investițională în Republica Moldova și România“, organizată în cadrul Sesiunii a XI-a a Comisiei interguvernamentale moldo-române pentru colaborare economică.

În cadrul mesei rotunde a avut loc un schimb de idei şi practici, au fost oferite informaţii despre oportunităţile investiţionale şi condiţiile de derulare a afacerilor în ambele state, precum şi stabilite contacte valoroase atât în Moldova cât și în România.

Potrivit ministrului Chiril Gaburici, evenimentul de astăzi constituie o platformă excelentă pentru desfășurarea unui dialog deschis şi constructiv între oamenii de afaceri, dar și o oportunitate excelentă de dezvoltare a relațiilor moldo-române. „Relaţiile comercial-economice moldo-române cunosc o dezvoltare dinamică ascendentă.Consider că pe lângă întrevederile, discuțiile și negociere care au loc la nivel guvernamental, este prioritară implicarea activă a business-ului și dezvoltarea platformelor comercial-economice”, a declarat ministrul.

Chiril Gaburici a punctat că, în cadrul sesiunii plenare a celei de a XI-a Comisie au fost convenite mai multe acțiuni privind stimularea relațiilor bilaterale în domeniul dezvoltării sectorului IMM, printre care: facilitarea schimbului de informații și bune practici în domeniul strategiilor și politicilor pentru sprijinirea dezvoltării sectorului IMM; stimularea înființării de societăți mixte, în diferite domenii economice de interes comun; organizarea în comun a târgurilor, forumurilor, conferințelor, dedicate sectorului IMM și mediului de afaceri, precum și conjugarea eforturilor pentru promovarea reciprocă a sectoarelor economice, identificate drept strategice pentru export și investiții.

Ștefan-Radu OPREA, Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din România și-a exprimat dorința de intensificare a demersurilor bilaterale pentru amplificarea dimensiunilor economice și comerciale ale celor două țări. „Mizăm pe deschiderea Republicii Moldova de a participa la inițiativele de cooperare bilaterale și regionale alături de România. Dialogul economic bilateral şi activitatea mecanismelor interguvernamentale au contribuit eficient la aprofundarea cooperării și la impulsionarea relațiilor de prietenie între statele noastre”.

„Evenimentul de astăzi oferă sprijin informațional tuturor celor prezenți,  constituie o oportunitate pentru a dezvolta parteneriate durabile, o platformă pentru a împărtăși experiențele pozitive şi a găsi soluții în înfruntarea provocărilor. Nu ezitați să beneficiați de prezența specialiștilor care sunt astăzi prezenți în sală, şi care reprezintă ministerele de resort pentru elucidarea tuturor lacunelor informaționale”, a reiterat Chiril Gaburici.

La eveniment au participat oameni de afaceri din Republica Moldova şi România, membri ai Asociației Oamenilor de Afaceri, Camerei de comerț, dar și experți locali. În prezent, în Republica Moldova funcționează 1765 de întreprinderi cu capital românesc. Investiţiile în capitalul social au însumat aproape 2 miliarde MDL. România se clasează pe locul 1 după numărul de întreprinderi în care aceasta a efectuat investiții

Imagini: 
modelul_costului